جستجوی پزشکان

پروتز دندان

پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

نام دیگر پروتز دندان، دندان مصنوعی است. هدف از به کارگیری پروتز دندان، بازگردادن زیبایی صورت و دندان از طریق جایگزینی دندان‌ های از دست رفته، ممانعت از پیامدهای ثانویه و نوعی توان بخشی می باشد. معمولاً دندان زمانی نیازمند روکش است که ساختار دندان تضعیف شده و به واسطه‌ی روکش، به حفاظت نیاز داشته باشد. البته بسیاری از روکش‌ها به دلیل زیبایی انجام می‌شوند. پروتز دندان می‌تواند مجوعه روکش‌هایی ساده برای توانبخشی یک دندان تا انجام پروتز دندان کامل یا اصطلاحاً دندان مصنوعی باشد. از دیگر اهداف انجام پروتز دندان، آفرینش طرح لبخندی زیبا بر روی چهره مراجعین است. انواع گوناگونی از پروتز وجود دارد، برخی روکش‌های معمولی که برای ترمیم یک دندان به کار می‌روند و برخی پروتز‌های کامل که به جای یک دندان استفاده می‌شوند و دندان مصنوعی نام دارند. پروتزهای ثابت

ارسال شده در خدمات توسط ادمین 2 | Tags: