جستجوی پزشکان

جراحی دندان

پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

برای کشیدن دندان باید ریشه های دندان که درون استخوان فک محصور شده اند را از درون حفره دندانی خارج نمود. این عمل به شناخت صحیحی از ساختار فک و صورت و شناسایی محل قرارگیری ریشه ها درون استخوان نیاز دارد. از اینرو جراحی دندان می بایست توسط پزشکی با تجربه و متخصص برای استفاده از حرکات صحیح و واردسازی ضربه های با کمترین تاثیر منفی و به شیوه ای درست، انجام شود.

می توانید از متخصصین کلینیک سامان در دندانپزشکی شرق تهران مشاوره بگیرید.

آیا جراحی دندان درد دارد؟

به دلیل اینکه پزشک برای کشیدن دندان می بایست در بافت های طبیعی دندان تغییر ایجاد کند و با کمترین ضربه دندان را از حفره دندانی درون استخوان فک بیرون بکشد از روش های بی حسی موضعی استفاده می نماید. بنابراین با توجه به تل