جستجوی پزشکان

ترمیم دندان

پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

اغلب در بین دندان‌های هر فرد تعدادی دندان پوسیده وجود دارد؛ این پوسیدگی در مدت زمان مشخصی به وجود می‌آید که بایستی هر چه زودتر نسبت به ترمیم آن اقدام نمود. با توجه به پیشرفت علم دندان‌پزشکی روش‌های مختلفی برای ترمیم دندان وجود دارد که کارآمدترین آن‌ها، همان پر کردن دندان است که همه با آن آشنایی داریم.

روش های ترمیم دندان

در این روش قسمت پوسیده دندان تراشیده می‌شود و با توجه به اینکه این پوسیدگی تا چه حد عمیق و گسترده باشد با مواد خاص پر می‌شود. مواد پرکننده همچنین برای ترمیم شکستگی و ترک موجود در دندان‌ها و دندان‌هایی که به دلیل استفاده نامناسب فرسوده شده‌اند و طرح لبخند نامطلوبی برای فرد درست کرده‌اند استفاده می‌شود.

روش دیگری که غالباً برای ترمیم دندان، مورد استفاده قرار می‌گیرد