جستجوی پزشکان

درمان ريشه دندان

پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

دندان دارای دو ساختار سخت و نرم است که اولی دومی را احاطه کرده است. قسمت نرم مركزی یا پالپ، که در اصطلاح عامیانه عصب نام دارد، درواقع شامل سلول‌ها، عروق خونی و اعصاب می‌باشد. وظيفه‌ی اندودونتيكس، تشخيص، پیشگیری و درمان پالپ‌ها و معضلات بافت‌های اطراف ریشه دندان بيمار است.

زمان انجام اندو یا درمان ریشه، برای رسیدن به کانال‌های ریشه‌های دندان، قسمت مرکزی تا عمق دندان و مدخل ریشه‌های دندان برداشته می‌شود.

چه عاملی باعث بیماری این قسمت مرکزی نرم یا پالپ می‌شود؟

با تأخیر در درمان پوسیدگی دندان‌ها، پالپ آلوده شده و عفونی می‌شود. در واقع، پوسيدگی‌های دندانی پس از تخريب قسمت‌هایی از دندان به پالپ می‌رسند و باعث التهاب آن می‌شوند. عوامل ديگری مانند سابقه ضربه ناگهانی به دندان،