جستجوی پزشکان

دکتر محسن مختاری

دکتر محسن مختاری

دکتر محسن مختاری دندانپزشک عمومی با بیش از ۲۰ سال سابقه درخشان در امور درمانی دهان و دندان.

همه روزه در شیفت های صبح عصر و شب در خدمت مراجعین محترم خواهند بود.

بخش ها: دندانپزشک
موقعیت: دندانپزشک عمومی
دفتر: تهرانپارس - میدان رهبر - درمانگاه دندانپزشکی سامان
روز کاری: یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهار شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه